A sample text widget

Etiam pulvinar consectetur dolor sed malesuada. Ut convallis euismod dolor nec pretium. Nunc ut tristique massa.

Nam sodales mi vitae dolor ullamcorper et vulputate enim accumsan. Morbi orci magna, tincidunt vitae molestie nec, molestie at mi. Nulla nulla lorem, suscipit in posuere in, interdum non magna.

Obnova doma

 

Model obnovljenog doma

 


Obnovu planinarskog doma na Prokoškom jezeru možete pomoći uplatom novčanih sredstava na transakcijski račun

1990470005919861


U korist: Planinarsko društvo “Vranica” Fojnica

Svrha uplate: pomoć za obnovu planinarskog doma na Prokoškom jezeru


Kratak opis projekta                      

Svrha obnove planinarskog doma na Prokoškom jezeru jeste izgradnju potpuno novih kvalitetnih smještajnih turističkih kapaciteta (koji sada ne postoje) u istočnom dijelu planine Vranice, koji gravitira gradu Fojnica i postojećim turističkim efektivima i infrastrukturi (pristupna cesta, markirani pješački turistički i planinarski putevi, blizina trase Europskog pješačkog puta E-6, ruralna naselja sa mogućnošću proizvodnje organske hrane i domaćih tradicionalnih prehrambenih proizvoda i dr.), ali i najznačajnijim lokalitetima planine Vranice (Prokoško jezero, vrhovi planine Vranice iznad 2000 m, atraktivni tereni za sve vidove ljetnog i zimskog planinskog turizma. Svojom koncepcijom doprinijet će da se dužina zadržavanja gostiju na području Općine Fojnica, odnosno Srednjobosanskog Kantona produži za najmanje 3-7 pansion-dana.

Stari dom

 

Na ovom je mjestu 1936. godine Drustvo planinara u Bosni i Hercegovini (DPBiH) započelo gradnju planinarske kuce, zamišljene kao jedne od najkomforniji planinarskih kuća u Bosni i Hercegovini. Nakon što je DPBiH 1927. godine podiglo prvu planinarsku kuću na Bitovnji, a 1932. i na Pogorelici, ovo je bila posljednja u nizu planinarskih kuća na pravcu koji se pružao glavnim grebenom planinske grupe Vranica (u koji osim same Vranice spadaju i: Ivan planina, Bitovnja, Pogorelica, Matorac, Vitreusa i Zec). Planinarska kuća na Prokoškom jezeru zavrsena je za samo godinu dana, što je svojevrstan podvig uzme li se u obzir nepostojanje pristupnih puteva i isključivo ručni način gradnje, uz trošak od 52.000 ondašnjih zlatnih dinara. Svečano otvorenje odrzano je 5.9.1937. godine u prisustvu velikog broja planinara, gostiju i mještana Fojnice. Planinarska kuca na Prokoskom jezeru pruzala je razmjerno komforan smjestaj planinarima tokom cijele godine. Kao i praktično svi planinarski objekti kuća je na samom početku II svjetskog rata opljačkana i devastirana, kasnije i djelimično oštećena.

Sredstvima Planinarskog saveza Bosne i Hercegovine obnovljena je poslije rata i 1952. godine predata na upravljanje PD „Vranica“ Fojnica. U narednih 30 godina planinarska kuća na Prokoškom jezeru postala je jedan od najpoznatijih i najposjećenijih planinarskih objekata u Bosni i Hercegovini i zaštitni znak planine Vranice, gotovo jednako kao i samo Prokoško jezero. Znatan doprinos tome dala je i činjenica da je kuća izgrađena na obali ledničkog Prokoškog jezera, ali i cjelokupno prirodno okruženje Vranice. Prokoško jezero i planinarska kuća na njegovoj obali tako su se nadopunjavali i prožimali, oplemenjujući jedno drugo. Na žalost, ljudskim nemarom kuća je 1983. godine unistena u požaru i do danas nije obnovljena.

 

Iz razloga uvjetovanih tradicijom, ali i prepoznatljivosti termina, objekat će nositi naziv „planinarski dom“, no njegovi će korisnici tek u jednom dijelu biti planinari, što znači da je predviđena polivalentna funkcija:

 

 1. Edukaciona – turističko-planinarski dom treba biti objekat koji će cijelim svojim kapacitetom biti okrenut edukaciji svih posjetitelja u pravcu shvatanja sveukupnih vrijednosti planina planinske grupe Vranica (same Vranice, ali i drugih planina iz grupe: Matorca, Zeca, Pogorelice i Bitovnje) i njenog bisera – Prokoškog jezera, živog svijeta, endemskih i rijetkih vrsta i dr., kao i nužnosti da se te vrijednosti štite od strane svih koji posjećuju planinu Vranicu i da svi posjetitelji budu motivirani za aktivno učešće u programima i aktivnostima zaštite;
 2. Informativna – turističko-planinarski dom će biti i objekat koji će biti glavni informativni punkt za sve posjetitelje planine Vranice, posebno zaštićenih područja i dijelova, o uvjetima boravka, pravilima ponašanja, stanju markiranih staza, stanju u planini i dr.;
 3. Sigurnosna – turističko-planinarski dom bit će također i punkt i uporište Gorske službe spašavanja BiH (GSS-a) u ljetnom i zimskom periodu, a u svrhu spašavanja u slučaju nezgoda ili nesreća u planini;
 4. Monitorska – turističko-planinarski dom bit će i polazna tačka sa koje se nadgleda i prati stanje planinskog okoliša planine Vranice, s aspekta bilo kakvih promjena koje mogu negativno utjecati na njegovo stanje i stanje živih organizama u njemu, kao i polazna tačka za sve intervencije usmjerene ka neutraliziranju negativnih utjecaja, a koje bi bile poduzimane od strane specijaliziranih službi i ustanova;
 5. Pokazna – turističko-planinarski dom imat će i pokazni karakter o mogućnosti gradnje objekata u planinskom pojasu, na način koji potpuno isključuje bilo kakav negativan utjecaj na prirodu i sa konturom objekta koja odražava tradicionalni amijentalni tip planinske arhitekture u potpunosti uklopljen u ambijent.

 

U svim svojim funkcijama turističko-planinarski dom mora biti otvoren za sve posjetitelje tokom cijele godine.

 

Ukupna vrijednost projekta iznosi oko 300.000,00 KM i bazirana je na      osiguranju sredstava na sljedeći način:

 1. vlastita sredstva društva u učešću do 10% (obuhvataju izvorna izvorna sredstva društva, priloge članova i prijatelja društva, dobrovoljni doprinos članova u vidu izvođenja radova, osiguranja materijala i dr.),
 2. sredstva Općine Fojnica u učešću do 10%,
 3. domaćih donatora u učešću do 25%
 4. sredstva inozemnih organizacija i fondacija u učešću do 30%
 5. namjenska sredtva raznih razina vlasti BiH u učešću do 25%

 

Projekat je započet sa realizacijom i to:

 1. u dijelu koji se odnosi na izradu projektnog zadatka, idejnog i izvedbenog projekta (Arhitektonski fakultet Sarajevo) vrijednost: 5.000,00 KM,
 2. u dijelu koji se odnosi na uređenje gradilišta ravnanje terena, iskop temeljnih traka i izrada temeljnih traka i donje (mrtve) AB ploče d=30 cm, vrijednost: 10.000,00 KM.
 3. Izrada prizemlja objekta sa prostorom za smještaj kotlovnice i drvarnice, te prostorijom „zimske sobe“ (prostorija za nužni smještaj prolaznika kada objekat nije otvoren) vrijednost: 25.000 K

 

Opis objekta                      

Objekat (u tlocrtu dim. 16×12 m) je okrenut jezeru, dimenzioniran  tako da ima osnovni kapacitet od 50-55 ležaja u sobama od 2, 3, 5 i 8 kreveta, kao i skupnim ležajevima (2 dvokrevetne, 1 trokrevetna, 2 peterokrevetne, 2 osmerokrevetne i 1 soba – potkrovlje sa 18-22 skupna ležaja). Trpezarija objekta moći će primiti 60 gostiju, vanjski prostor oko doma bit će uređen za prijem još 80 gostiju (natkrivene klupe). Katnost objekta je S+P+2+Pk.

Dimenzije novog doma

Objekat će biti u cjelosti ekološki orijentiran, što znači da će:

 1. biti građen od prirodnih, ekološki neškodljivih materijala;
 2. opskrba vodom biti realizirana iz do sada nekaptiranog vrela koje ne hrani jezero, tako da neće biti ugrožavanja potencijalnih drugih korisnika niti oduzimanja vode koja prirodno utiče u Prokoško jezero;
 3. sve otpadne i fekalne vode nakon prečišćavanja u taložniku/separatoru i biološkom prečistaču biti odvođene do odgovarajućeg recipijenta;
 4. opskrba doma energijom biti iz fotoelektričnog sistema, tako da će objekat u energetskom smislu biti autonoman, napajan iz obnovljivih izvora energije koji su ujedno i ekološki prihvatljivi i neškodljivi, bez potrebe za dobivanjem električne energije iz elektrodistribucijske mreže (podrazumijeva devastaciju prostora kroz krčenje šume i iskope za podzemni kabel) ili elektroagregata (podrazumijeva postojanje realne šanse od izlijevanja goriva ili motornih ulja).
 5. gradnja objekta i sve naknadne aktivnosti, kao i sama njegova kasnija eksploatacija podrazumijeva BAT pristup (best available technologies, najbolje raspoložive tehnologije)

 

Koncepcija budućeg objekta data prvo u projektnom zadatku, a potom u idejnom i glavnom projektu podrazumijeva neagresivan i neinvazivan zahvat u prirodnom okolišu, sa gabaritima, konturom i eksterijerom objekta koji se u cijelosti uklapa  u prirodni okoliš.

 

Lokacijski aspekt

Lokacija budućeg objekta predstavlja najpovoljniju pristupnu tačku za ulazak u masiv Vranice sa istočne strane, bilo da je riječ o ljetnom ili zimskom periodu. Već tri godine za redom PD „Vranica“ Fojnica zajedno sa PD „Bitovnja“ Kreševo provodi aktivnosti na uređenju pješačkih turističko-planinskih i biciklističkih staza na području grupe Vranica, tako da je danas uređen kostur mreže staza od Fojnice i Uskoplja-Gornjeg Vakufa do Kreševa i Bradine, sa preko 170 km staza.

Nadalje, lokacija je postavljena i u neposrednoj blizini trase Europskog pješačkog puta na koridoru E-6. Koridor na područje Vranice ulazi preko prijevoja Komar i Radovan planine, prelazi preko masiva Vranice krećući se dvotisućnjacima Rosinjem, Devetacima, Nadkrstacem, Krstacem i Ločikom, odakle preko Vrata i Derala ulazi u prostor planine Zec i krećući se preko Velike i Male Tikve, Sikire, Šćita, Dernečišta, Smiljeve kose kroz Marin do silazi na Kozice, odnosno planinu Pogorelicu. Od Pogorelice koridor E-6 prelazi prijevoj Ljeskovik i preko Piskavice i Bukove ravni izbija u masiv planine Bitovnje. Krećući se glavnim grebenom Bitovnje koridor preko Martinovog groba, Ščavnja i Crepulja uspinje se na najviši vrh Lisin, a odavdje preko Ivan-planine ulazi u masiv Bjelašnice i nastavlja dalje prema Treskavici i Zelengori. Europska pješačka asocijacija (ERA) na bazi godišnjih intervala u suradnji sa jednim od najpoznatijih izdavača turističke publicistike, tvrtkom Brandt, izdaje turističke vodiče u kojima su prezentirani svi smještajni i drugi turistički kapaciteti, te će i na taj način od samog početka ovaj objekat biti efikasno, kvalitetno i besplatno reklamiran.

Lokacija objekta nalazi se osunčanom proplanku, zaštićena od razornih vjetrova pojasom visoke crnogorice, u blizini prometnice koja od Fojnice vodi na Vranicu.

U blizini (150 m) se nalazi vrelo sa izuzetno kvalitetnom vodom sa izgrađenom kaptažnom građevinom koju će biti potrebno rekonstruirati prilikom gradnje dovodnog cjevovoda.

Lokacija je pokrivena GSM signalima svih mobitel operatora u Bosni i Hercegovini.

 

Analiza mogućnosti realizacije

Realizacija projekta u cijelom kapacitetu moguća je u roku od 2 godine, a u slučaju osiguranja neophodnih sredstava za izgradnju uvjetovana je kratkom građevinskom sezonom u planinskim uvjetima (od juna do oktobra).

Analiza se bazira na raspoloživim ljudskim potencijalima unutar sastava PD „Vranica“ Fojnica i prijatelja društva, visokoj motiviranosti za uspjeh projekta, kako unutar samog PD „Vranica“ Fojnica, tako i u ukupnoj lokalnoj zajednici.

 

Organizacijski aspekti projekta

Projekat se sastoji od 3 faze:

 • I faze: izrade projektne dokumentacije,
 • II faze: građevinskih radova, zaključno sa krovopokrivačkim radovima i ugradnje stolarije (zatvaranje objekta) i
 • III faze: završnih zanatskih radova na interijeru i eksterijeru objekta i uređenju okoliša

 

FAZA I:

 1. Definiranje projektonog zadatka
 2. Izrada i revizija idejnog projekta

 

FAZA II:

 1. Mobilizacija i priprema gradilišta, pripremni radovi
 2. Zemljani radovi (planiranje terena, iskop temeljnih traka, odvoz viška iskopanog materijala na deponiju)
 3. Betonski i armirački radovi (betoniranje temeljnih traka, betoniranje mrtve ploče i AB ploča na etažama, betoniranje serklaža)
 4. Zidarski radovi (zidanje nosivih i pregranih zidova – suteren od klesanog kamena, prizemlje do krova opečnim blokom)
 5. Krovopokrivački radovi (izrada krovne konstrukcije i pokrivanje krovnih površina odgovarajućim profiliranim limom)
 6. Stolarski radovi (zatvaranje doma postavljanjem fasadne stolarije – drvenih prozora i vrata).

 

FAZA III:

 1. Podopokrivački radovi
 2. Keramičarski radovi
 3. Elektroinstalaterski, vodoinstalaterski i kanalizacioni radovi
 4. Uređenje vanjske fasade u dijelu prizemlje-kat postavljanjem drvene obloge
 5. Uređenje neposrednog okoliša (prostor-terasa ispred doma, postavljanje ograde)
 6. Izrada građevine za prerađivanje fekalnih i tehnoloških voda (suha septička jama, taložnik) i odvodnog kanalizacionog cjevovoda

 

Efekat zapošljavanja

Nakon realizacije projekta zaposlenje će naći 2 zaposlenika – domar objekta i kuhar, koji će biti u profesionalnom radnom odnosu.

Osim izravnog pozitivnog efekta zapošljavanja novih zaposlenika, realizacija projekta imat će i neizravni utjecaj kroz omogućavanje zapošljavanja u drugim službama – rendžerskoj, protupožarnoj, vodičkoj, kao i sektoru usluga, proizvodnje biološke hrane, proizvodnje suvenira, proizvodnja tradicionalnih prehrambenih proizvoda itd.

 

Osvrt na identifikaciju potreba i ocjena domaćeg tržišnog potencijala

Nesumnjivo je da zbog niza komparativnih prednosti (prometna povezanost, geografski položaj, čiste vode, relativno očuvana priroda i okoliš, očuvan koncept proizvodnje zdrave hrane, kulturno, povijesno i prirodno naslijeđe i dr.) područje središnjeg dijela Bosne i Hercegovine ima veliki potencijal za razvoj planinskog, banjskog i vjerskog turizma u toku cijele godine. No, sama Bosna i Hercegovina smještena je između ili u neposrednom susjedstvu regionalnih, pa i europskih turističkih velesila (Hrvatske, Slovenije, Italije), kao i onih država koje svoju poziciju redefiniraju u pravcu poželjnih turističkih destinacija i ulažu velika sredstva u tom cilju (Crna Gora). Pobrojane države u svojoj ponudi imaju veliki broj lokacija koje imaju svoj specifikum i zbog toga su izuzetno tražene od strane konzumenata turističkih usluga.

I domaće tržište ima izrazito veliki potencijal potražnje jer usporedo sa općim rastom standarda raste i potreba za rekreacijom i odmorom. Domaći tržišni konzument inače je izuzetno motiviran za zadovoljavanje svojih potreba unutar BiH, te je to činjenica koja se svakako mora uzeti u obzir. Stoga domaćem korisniku turističkih usluga treba prići na jedan pošten način nudeći proizvod koji je potpuno sukladan suvremenim turističkim trendovima i krajnje prilagođen lokalnim specifičnostima.

Vranica kao najviša bosanska planina i pored svih svojih prednosti za razvoj planinskog turizma još uvijek u turističkom smislu nije valorizirana. Postoje pješačke i biciklističke staze koje su obnovljene ili uspostavljene u posljednje 3 godine od strane PD Vranica Fojnica, ali ne postoje pristojni smještajni kapaciteti, pogotovo ne za smještaj većeg broja individualnih ili grupnih turista. Pastirske kolibe na Prokoškom jezeru nisu i ne mogu iz mnogo kvalitativnih razloga, ali ni svojim kapacitetom odgovoriti ovom zahtjevu i potrebama suvremenih turista.

Promatrajući položaj prostora u odnosu na moguću konkurenciju u Bosni i Hercegovini može se uočiti nekoliko bitnih prednosti koje su na strani našega programa:

 

 • lokacija: sam zemljopisni položaj poduzeća (u gotovo samom središtu Bosne i Hercegovine) i blizina glavnih postojećih i projeciranih magistralnih cestovnih i željezničkih pravaca čini dolazak gostiju na odredište lakšim, pristupačnijom i jeftinijom u odnosu na konkurenciju,
 • resursi: resursi planina Zeca i Vranice su upravo neograničeni za ovakav vid turizma,
 • osoblje: samo PD „Vranica“ Fojnica, ali i Fojnica i bliže susjedstvo ima dovoljan broj raspoloživih i educiranih kadrova za organizaciju i vođenje projekta (ekonomisti, dizajneri, vodiči, lideri timova za implementaciju i dr.)

 

Za turistički posjet planinama grupe Vranica ne postoji interes samo kod domaćih turista, nego vlada veliko interesovanje kod osoblja stranih diplomatskih, vojnih i privrednih misija, predstavnika međunarodne zajednice i organizacija stacioniranih u Bosni i Hercegovini, ali i turista iz neposrednog i bliskog okruženja.

 

Očekivani rezultati

 

 1. Osiguranje kvalitetnog smještaja za sve posjetitelje planine Vranice
 2. Doprinos povezivanju u logičnu cjelinu prirodnih, povijesnih i kulturnih vrijednosti i posebnosti, te na taj način stvaranje jednog dijela novog turističkog proizvoda, što će biti osnov za povećanje          turističkog prometa
 3. Jačanje turističkog imagea općine Fojnica
 4. Jačanje općeg pozitivnog dojma o lokalnoj i široj društvenoj zajednici
 5. Podizanje opće kvalitete života lokalnog stanovništva
 6. Poticanje zapošljavanja u proizvodnim i uslužnim djelatnostima okrenutim ka turizmu
 7. Doprinos zaustavljanju odlaska mlade educirane i stručne radne snage